Nameko
 • Over Nameko
  Over Nameko

  Nameko is een groothandel in biologische groenten en fruit. Mijn naam is Jeroen en na 21 jaar in diverse biologische groothandels, tuinderijen en winkels te hebben gewerkt, was het tijd om een eigen bedrijf te beginnen. Zo ben ik eind 2010 mijn bedrijf NAMEKO gestart. Nameko betekent eigenlijk bundelzwam. Deze naam komt voort uit mijn interesse voor wilde en gekweekte paddenstoelen. De bijzondere paddenstoelen, zoals trompette la morte, pied blue, amandelchampignon, nameko, cantharel, eringi, lobster etc. hebben enorm veel smaak en zijn erg gezond!

   

   

Nameko

 

Streekgebonden
Mijn bedrijf richt zich zoveel mogelijk op de verkoop van streekgebonden producten, want zo kan ik een goede kwaliteit leveren.                                         

      

Demeter hanteert 6 richtlijnen waarmee BD-boeren hun bedrijf en zichzelf dynamisch kunnen ontwikkelen:

1.    Gemengde bedrijfsvoering. De kern van het gemengde bedrijf is: dieren eten van het eigen land en leveren zelf de mest voor de bodem en de planten. Je haalt weinig van buiten het bedrijf, waardoor er een goed en gezond evenwicht ontstaat. Dat verlaagt bijvoorbeeld de ziektedruk. Bedrijven waar dit (nog) niet mogelijk is, werken samen met andere BD-bedrijven in hun omgeving

2.    Bemesting en compostering. 
Gezonde landbouw begint bij een gezonde bodem. In de BD-landbouw wordt heel veel aandacht besteed aan een gezond bodemleven. Compostering en doelgerichte bemesting zijn daarbij essentieel. Zo wordt de bodem gevoed en voedt zij op natuurlijke wijze de planten

3.    Levensprocessen. 
In de BD-landbouw wordt veel aandacht besteed aan het versterken van levensprocessen: kieming, groei, rijping en zaadvorming. Er worden bijvoorbeeld homeopatisch verdunde preparaten ingezet om een harmonische opname van mineralen door planten te stimuleren.

4.    Natuurontwikkeling op het bedrijf. 
Natuurontwikkeling en het bewust omgaan met de samenhangen tussen bodem, planten, dieren en mensen horen bij elkaar. Een natuurlijke omgeving ondersteunt de teelt van gezonde gewassen en het houden van gezond vee.

5.    Ontwikkeling van mens en bedrijf.
 Biologisch-dynamisch boeren is een ontwikkelingsweg. Zowel voor de boer op het bedrijf, als van het bedrijf in de maatschappij. Naast economische doelstellingen worden er vaak sociale doelstellingen nagestreefd. Er zijn bijvoorbeeld veel BD-zorgboerderijen

6.    Landbouwkundige ontwikkeling. 
BD-boeren lopen vaak voorop in de groene landbouwontwikkeling, zoals bijvoorbeeld op het terrein van:

a.    Het gebruik van biologisch zaai- en pootgoed
b.    Optimale verzorging van de bodem (bodembewerking, vruchtwisseling)
c.    Diervriendelijke huisvesting.

 • 634682_22610726.jpg
 • 1303029_97224181.jpg
 • fa80d0c975414a0c966a2ce41e82af44.jpg
 • produce.jpg